Wederom meer ruimte voor EB!

Wederom meer ruimte voor EB!

4 oktober 2018

Dit keer was het een nieuwe unit die in gebruik werd genomen om er de volledige houtvoorraad in op te slaan én er een volledig nieuwe zagerij in order te brengen (zie later nieuws m.b.t. machinepark). Daardoor kwam er in het magazijn, verworven in 2016, meer vrije ruimte om de toenemende goederenstroom overzichtelijk op te slaan.

EB Projects heeft nu in totaal 5 aanpalende delen in gebruik, waarvan 2 units productie, 1 administratieve unit en 2 units voor op- en overslag van goederen.
Meer nog, er is een optie gelicht om in 2020 een 6e unit bij in gebruik te nemen, waardoor we een totaliteit een extra 2000m² extra ter beschikking hebben. Onze totale oppervlakte zal dan bijna 6000m² bedragen.